UWAGA DZIAŁKOWCY

ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD ,,URODZAJ,, W POZNANIU

INFORMUJE, ŻE W NIŻEJ WYMIENIONYCH TERMINACH ZOSTANĄ DOKONANE ODCZYTY WODOMIERZY ORAZ PLOMBOWANIE USZKODZONYCH

SEKTOR 1     12.11.2022 /SOBOTA/  OD GODZ.10.00

SEKTOR 2    13.11.2022/NIEDZIELA/ OD GODZ.10.00

SEKTOR 3    12.11.2022 /SOBOTA/OD GODZ.10.00

DZIAŁĶOWCY, KTÓRZY Z WAŻNYCH POWODÓW NIE BĘDĄ MOGLI UCZESTNICZYĆ W ODCZYTACH, PROSZENI SĄ O PRZESŁANIE CZYTELNYCH ZDJĘĆ WODOMIERZA W TERMINIE DO 27.11.2022  —

–  kom : 600 740 913

–  e-mail : biuro@rodurodzaj.pl

 

Zamknięcie wody 12.11.2022/SOBOTA/ GODZ. 9:00

Comments are closed.