Aktualności
       
       
   

Poznań, dnia 02 kwietnia 2021 r.
Wszystkim działkowcom oraz ich najbliższym życzymy
ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą.


Poznań, dnia 27 marca 2021 r.
Zarząd ROD „URODZAJ” ustalił termin włączenia wody na dzień 10 kwietnia b.r. dla wszystkich terenów. Godzina otwarcia wody: 10:00. OBECNOŚĆ NA DZIAŁKACH W TYM TERMINIE OBOWIĄZKOWA.
Zauważone przez działkowców niekontrolowane wycieki wody prosimy natychmiast zgłaszać na numer telefonu: 600-740-913.
Przed włączeniem wody prosimy zamknąć zawory.

UWAGA: W przypadku zaostrzenia sytuacji epidemicznej, może dojść do zmiany powyższego terminu.


Poznań, dnia 10 listopada 2020 r.
UWAGA!
Zamknięcie wody w bieżącym roku odbędzie się w dniu 14 listopada w godz. 12:00 - 12:00.
Zarząd prosi o samodzielne dokonanie odczytu zużycia wody i podanie do biura drogą telefoniczną lub przesłanie czytelnego zdjęcia wodomierza na numer: 600 740 913.
Odczyty będą przyjmowane od dnia 16 listopada do 28 listopda b.r.


Poznań, dnia 05 sierpnia 2020 r.
Szanowni Państwo!
Z uwagi na zwiększającą się liczbę osób zakażonych koronawirusem, Zarząd ROD Urodzaj w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Działkowców podjął decyzję o ograniczeniu Programu obchodów 70-lecia istnienia Naszego Ogrodu do Mszy Św.
Prosimy o baczne śledzenie komunikatów.


Poznań, dnia 01 sierpnia 2020 r.
Zarząd ROD Urodzaj zaprasza na uroczystość 70-lecia istnienia Naszego Ogrodu. Nasze Święto odbędzie się w dniu 15 sierpnia b.r.
Program:
- godz. 12:15: Msza Św. i poświęcenie Sztandaru w kościele pw. św. Karola Boremeusza na os. Pod Lipami 100,
- godz. 15:00: krótka akademia w świetlicy,
- po akademii biesiada na terenie przy placu zabaw.

W tym roku nie odbędzie się zabawa taneczna w związku z panującą epidemią koronawirusa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym Święcie.


Poznań, dnia 20 lipca 2020 r.
Zarząd ROD Urodzaj informuje, że z dniem 01 września b.r. na podstawie ostatniej nowelizacji „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” Związek Międzygminny GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ zmienia zasady w zakresie gospodarki odpadami na terenie gmin objętych działaniem Związku. Zgodnie z zapisami, Ogrody, które nie będą przestrzegały zasad prawidłowego zagospodarowania odpadów, muszą liczyć się z wysokimi karami. Niestety nałożone kary finansowe znacząco mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego Ogrodu: ograniczenie lub zaniechanie inwestycji bądź wzrost opłat wnoszonych przez działkowców.
Ponadto przypominamy, że działkowiec jest zobowiązany do posiadania kompostownika na swojej działce a także do kompostowania w nim odpadów pochodzenia organicznego.

Niedostosowanie się do w/w zasad może spowodować nałożenie kar porządkowych na osoby łamiące przepisy, do wykluczenia z grona działkowców włącznie.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich działkowców z gorącym apelem o właściwą segregację odpadów.