Aktualności
       
       
   

Poznań, dnia 02 kwietnia 2020 r.
UWAGA!
Zarząd ROD Urodzaj apeluje o powstrzymanie się od przemieszczania się na tereny Ogrodu i ograniczenie pobytu na działkach do załatwienia niezbędnych życiowo potrzeb. Podczas przejazdu i przebywania na terenie Ogrodu należy oczywiście zachować wszelkie inne środki bezpieczeństwa i ograniczenia w kontaktach z innymi osobami. Z treści Rozporządzenia Rządu z 30 marca br. nie wynika wyłączenie terenów ROD z użytkowania.
Polecamy Apel do Działkowców w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii z dnia 01 kwietnia 2020 r.


Poznań, dnia 25 marca 2020 r.
W związku z wprowadzonymi przez władze państwowe kolejnymi obostrzeniami związanymi z epidemią, informujemy, że włączenie wody na działkach ustalone na dzień 28 marca zostaje odwołane.

Poznań, dnia 13 marca 2020 r.
W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, informujemy, że biuro Zarządu będzie nieczynne do odwołania.
Wszelkie bieżące sprawy można załatwiać poprzez adres email (biuro@rodurodzaj.pl) lub ewentualnie telefonicznie (nr tel.: 600-740-913).
Ponadto zgodnie z komunikatem Krajowego Zarządu PZD: Walne Zebranie Sprawozdawcze, które zostało zaplanowane na dzień 18 kwietnia zostaje ODWOŁANE. Na ten moment Zebranie musi się odbyć do dnia 31 lipca b.r.

Z uwagi na bardzo dynamiczną sytuację, prosimy o śledzenie komunikatów, w których na bieżąco będziemy informować działkowców o wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania Ogrodu.
Osoby zainteresowane szczegółami odsyłamy na strony http://www.pzd.pl oraz http://www.poznan.pzd.pl.


Poznań, dnia 13 marca 2020 r.
Zarząd ROD „URODZAJ” ustalił termin włączenia wody na dzień 28 marca b.r. dla wszystkich terenów. Godzina otwarcia wody: 10:00. Obecność na działkach w tym terminie obowiązkowa, albowiem w przypadku niekontrolowanego stwierdzonego komisyjnie wycieku wody na danej działce stosowane będą sankcje finansowe w stosunku do jej użytkownika.
Zauważone przez działkowców niekontrolowane wycieki wody prosimy natychmiast zgłaszać na numer telefonu: 600-740-913.
Przed włączeniem wody prosimy zamknąć zawory.