Aktualności
       
       
   

Poznań, dnia 16 lipca 2018 r.
Z powodu sezonu urlopowego w dniach 16 - 31 lipca b.r. biuro Zarządu będzie nieczynne. Jedynie w dniu 18 lipca (środa) biuro będzie czynne.

Poznań, dnia 25 maja 2018 r.
W związku z wejściem nowych zasad i Ustawy o ochronie danych osobowych, wszystkie sprawy dotyczące ogrodów działkowych, gdzie ma zastosowanie przetwarzanie danych, będą załatwiane wyłącznie osobiście w biurze Zarządu.
Jednocześnie informujemy Państwa, że Zarząd ROD „Urodzaj” jest administratorem danych osobowych.
Dane znajdujące się w kartotekach Ogrodu są należycie zabezpieczone, a dostęp do nich mają wyłącznie upoważnione osoby.
System komputerowy jest odpowiednio zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem.
Każdy z Państwa ma prawo do wglądu w jaki sposób dane osobowe są przechowywane i jak zabezpieczone.
Za wszystkie procedury odpowiada Prezes Zarządu.