Opłaty
       
       
   
Opłaty obowiązujące w sezonie 2018/2019:
1. przy przyjęciu nowego członka PZD:
- wpisowe: 300,00 zł,
- opłata inwestycyjna: 1386,00 zł.
2. pozostałe oplaty uchwalone przez Walne Zebranie w dniu 07 kwietnia 2018 r.:
- opłata ogrodowa - 1,52 zł /m² powierzchni użytkowanej działki,
- opłata ogrodowa energetyczna - 25,00 zł od działki,
- opłata ogrodowa wodna - 29,00 zł od działki,
- opłata za wywóz śmieci - 96,00 zł od działki.