Opłaty
       
       
   
Opłaty obowiązujące w sezonie 2019/2020:
1. przy przyjęciu nowego członka PZD:
- wpisowe: 300,00 zł,
- opłata inwestycyjna: 1386,00 zł.
2. pozostałe opłaty uchwalone przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 30 marca 2019 r.:
- opłata ogrodowa - 1,52 zł /m² powierzchni użytkowanej działki,
- opłata ogrodowa energetyczna - 15,00 zł od działki,
- opłata ogrodowa wodna - 39,00 zł od działki,
- opłata za wywóz śmieci - 96,00 zł od działki.

Wszystkie należności z tytułu powyższych opłat należy wpłacać na nr konta bankowego podstawowego podanego na stronie głównej.