Opłaty

Opłaty

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2022/2023

1. przy przyjęciu nowego członka PZD:
– wpisowe: 300,00 zł,
– opłata inwestycyjna: 1114,00 zł.

2. pozostałe opłaty uchwalone przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 14 maja 2022 r.:
– opłata ogrodowa – 1,52 zł /m² powierzchni użytkowanej działki,
– opłata ogrodowa energetyczna – 15,00 zł od działki,
– opłata ogrodowa wodna – 39,00 zł od działki,
– opłata za wywóz śmieci – 216,43 zł

Wszystkie należności z tytułu powyższych opłat należy wpłacać na nr konta bankowego podstawowego podanego w zakładce kontakt.