Inforomacje Ogólne

Inforomacje Ogólne

Adres: ul. Serbska 5
61-696 Poznań

NIP: 972-07-60-867
REGON: 00701591502185

Godziny przyjmowania :

co drugą sobotę

od godz. 10,00 do 11,00Prezes Zarządu Komisarycznego

 

Tel. 600 740 913

Biuro Zarządu – tel. 600 740 913

Numery kont bankowych:
nr konta bankowego podstawowego:
10 1020 4027 0000 1902 1091 7062

nr konta bankowego funduszu rozwoju:
05 1020 4027 0000 1802 1091 7104

Adres e-mail: biuro@rodurodzaj.pl

Jednostka nadrzędna:
Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd
ul. Wilczak 16
61-623 Poznań
tel. (61) 101-09-30 <- numer tymczasowy