INFORMACJA

INFORMACJA

NA POCZĄTKU KWIETNIA PLANOWANE JEST OTWARCIE WODY.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZOBOWIĄZUJE SIĘ DZIAŁKOWCÓW, KTÓRZY

UŻYTKUJĄ OD 5 LAT WODOMIERZ, DO JEGO WYMIANY LUB LEGALIZACJI.

O POWYŻSZYM NALEŻY POWIADOMIĆ ZARZĄD ROD.

POZNAŃ, 07.3.2023 r.

Comments are closed.