Browsed by
Author: dominik

WEZWANIE DO ZAPŁATY !!!

WEZWANIE DO ZAPŁATY !!!

 

Zarząd Komisaryczny ROD ,,URODZAJ” w Poznaniu, na podstawie § 83 Regulaminu ROD, wzywa tych DZIAŁKOWCÓW, którzy zalegają z; opłatą ogrodową, opłatą za zużycie wody i energii elektrycznej do niezwłocznego uregulowania zaległości wraz z ustawowymi odsetkami ( od dnia wymaganego terminu zapłaty do dnia uregulowania należności ).

Zapłata winna nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia wywieszenia niniejszego komunikatu /tj. do 18.10.2022 r./  ZALEGŁOŚĆ RAZEM  211 870, 52 zł.

Jednocześnie informujemy, że niewykonanie niniejszego wezwania (w całości lub w części ) sprawi, że zarząd ROD podejmie działania przewidziane w art. 36, ust. 3, pkt.2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r, a także rozważy wystąpienie na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności.

                                                                                                                                                                                                           Zarząd Komisaryczny ROD ” URODZAJ ”                                    POZNAŃ, dnia 17 WRZEŚNIA 2022 r.   

Ustawa o utrzymaniu czystości

Ustawa o utrzymaniu czystości

Zarząd ROD Urodzaj informuje, że z dniem 10 maja b.r. na podstawie ostatniej nowelizacji „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” Związek Międzygminny GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ zmienia zasady w zakresie gospodarki odpadami na terenie gmin objętych działaniem Związku. Zgodnie z zapisami, Ogrody, które nie będą przestrzegały zasad prawidłowego zagospodarowania odpadów, muszą liczyć się z wysokimi karami. Niestety nałożone kary finansowe znacząco mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego Ogrodu: ograniczenie lub zaniechanie inwestycji bądź wzrost opłat wnoszonych przez działkowców.
Ponadto przypominamy, że działkowiec jest zobowiązany do posiadania kompostownika na swojej działce a także do kompostowania w nim odpadów pochodzenia organicznego.

Niedostosowanie się do w/w zasad może spowodować nałożenie kar porządkowych na osoby łamiące przepisy, do wykluczenia z grona działkowców włącznie.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich działkowców z gorącym apelem o właściwą segregację odpadów.

 

KOMPOST NAJLEPSZY NAWÓZ NA DZIAŁKĘ !!! ZAOSZCZĘDZISZ KILKASET ZŁOTYCH ROCZNIE NIE KUPUJĄC NAWOZÓW SZTUCZNYCH !!!

KOMPOST NAJLEPSZY NAWÓZ NA DZIAŁKĘ !!! ZAOSZCZĘDZISZ KILKASET ZŁOTYCH ROCZNIE NIE KUPUJĄC NAWOZÓW SZTUCZNYCH !!!

Działka musi być zaopatrzona w kompostownik :

na średniej wielkości działki tj. około 300 m2 objętość kompostownika powinna wynosić co najmniej 1500 litrów – 1,5 m3,

na większych analogicznie większa.

Kompostownik może być kupny, ceny wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych,

można zrobić samemu z różnych materiałów wszystko zależy od pomysłowości działkowca,

albo usypać  zwykłą pryzmę kompostową.

A TERAZ NAJWAŻNIEJSZE CO MOŻEMY WYRZUCAĆ NA KOMPOSTOWNIK 

Zdecydowanie wszystkie odpady organiczne:

rozdrobnione gałęzie z krzewów i drzew liściastych, liście, owoce,

oraz krzewów i drzew iglastych, igły, szyszki,

chwasty, trawy (skoszone)  obumarłe części warzyw oraz bylin,

roślinne pozostałości z posiłków, fusy od kawy, herbaty itp…

Dla przyspieszenia kompostowania w handlu dostępne są organiczne przyspieszacze !!!

najbliżej   Castorama

 

 

Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy?

Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy?

Poniżej zamieszczamy wykaz największych  organizacji niosących pomoc uchodźcom z Ukrainy, które można wesprzeć datkami w ich działaniach.

1. Polska Akcja Humanitarna
00-145 Warszawa
Aleja „Solidarności” 78 A
TEL: 228288882
Alior Bank 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772 tytułem ” Ukraina”

2. Caritas Polska
01-043 Warszawa
Ul. Okopowa 55
TEL 22 3348500 lub 22 3348585
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Bank Millenium S.A. 77116022020000000034364384  tytułem „Ukraina”

3. Fundacja Ocalenie
00-537 Warszawa
Ul. Krucza 6/14A
Raiffeisen Bank 11 1750 0009 0000 0000 2156 6004 tytułem „Ukraina”

4. Unicef Polska
02-729 Warszawa
Ul. Rolna 175 D
Telefon 22 5680300
PKO BP 28 1020 1026 0000 1902 0203 5434 pomoc dla Ukrainy kod akcji 2464

5. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
02-939 Warszawa
Ul. Solankowa 3
mbank 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 tytułem „Pomoc dla Ukrainy”
fundraising@pcpm.org.pl

6.Polski Czerwony Krzyż
00-561 Warszawa
Ul. Mokotowska 14
Bank Millenium  16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 tytułem „Ukraina”

Uroczystość 70-lecia istnienia naszego ogrodu

Uroczystość 70-lecia istnienia naszego ogrodu

Zarząd ROD Urodzaj informuje że w dniu 15 sierpnia 2021 roku odbyła się uroczystość 70-lecia istnienia Naszego Ogrodu.
Program:
– godz. 12:15: Msza Św. i poświęcenie Sztandaru w kościele pw. św. Karola Boremeusza na os. Pod Lipami 100,
– godz. 15:00: krótka akademia w świetlicy.

Serdecznie dziękujemy za udział w Naszym Święcie.

                                                                              Jednocześnie informujemy że z powodu korono wirusa obchody naszego święta zostały ograniczone do minimum.