Browsed by
Author: dominik

Ustawa o utrzymaniu czystości

Ustawa o utrzymaniu czystości

Zarząd ROD Urodzaj informuje, że z dniem 10 maja b.r. na podstawie ostatniej nowelizacji „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” Związek Międzygminny GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ zmienia zasady w zakresie gospodarki odpadami na terenie gmin objętych działaniem Związku. Zgodnie z zapisami, Ogrody, które nie będą przestrzegały zasad prawidłowego zagospodarowania odpadów, muszą liczyć się z wysokimi karami. Niestety nałożone kary finansowe znacząco mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego Ogrodu: ograniczenie lub zaniechanie inwestycji bądź wzrost opłat wnoszonych przez działkowców.
Ponadto przypominamy, że działkowiec jest zobowiązany do posiadania kompostownika na swojej działce a także do kompostowania w nim odpadów pochodzenia organicznego.

Niedostosowanie się do w/w zasad może spowodować nałożenie kar porządkowych na osoby łamiące przepisy, do wykluczenia z grona działkowców włącznie.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich działkowców z gorącym apelem o właściwą segregację odpadów.

 

TEMAT : KOMPOST NAJLEPSZY NAWÓZ NA DZIAŁKĘ !!! ZAOSZCZĘDZISZ KILKASET ZŁOTYCH ROCZNIE NIE KUPUJĄC NAWOZÓW SZTUCZNYCH !!!

TEMAT : KOMPOST NAJLEPSZY NAWÓZ NA DZIAŁKĘ !!! ZAOSZCZĘDZISZ KILKASET ZŁOTYCH ROCZNIE NIE KUPUJĄC NAWOZÓW SZTUCZNYCH !!!

Działka musi być zaopatrzona w kompostownik :

na średniej wielkości działki tj. około 300 m2 objętość kompostownika powinna wynosić co najmniej 1500 litrów – 1,5 m3,

na większych analogicznie większa.

Kompostownik może być kupny, ceny wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych,

można zrobić samemu z różnych materiałów wszystko zależy od pomysłowości działkowca,

albo usypać  zwykłą pryzmę kompostową.

A TERAZ NAJWAŻNIEJSZE CO MOŻEMY WYRZUCAĆ NA KOMPOSTOWNIK 

Zdecydowanie wszystkie odpady organiczne:

rozdrobnione gałęzie z krzewów i drzew liściastych, liście, owoce,

oraz krzewów i drzew iglastych, igły, szyszki,

chwasty, trawy (skoszone)  obumarłe części warzyw oraz bylin,

roślinne pozostałości z posiłków, fusy od kawy, herbaty itp…

Dla przyspieszenia kompostowania w handlu dostępne są organiczne przyspieszacze !!!

najbliżej   Castorama

 

 

Uroczystość 70-lecia istnienia naszego ogrodu

Uroczystość 70-lecia istnienia naszego ogrodu

Zarząd ROD Urodzaj informuje że w dniu 15 sierpnia 2021 roku odbyła się uroczystość 70-lecia istnienia Naszego Ogrodu.
Program:
– godz. 12:15: Msza Św. i poświęcenie Sztandaru w kościele pw. św. Karola Boremeusza na os. Pod Lipami 100,
– godz. 15:00: krótka akademia w świetlicy.

Serdecznie dziękujemy za udział w Naszym Święcie.

                                                                              Jednocześnie informujemy że z powodu korono wirusa obchody naszego święta zostały ograniczone do minimum.